Dita botërore e ruajtjes së energjisë

Dita botërore e ruajtjes së energjisë rrit ndërgjegjësimin për konsumin e energjisë dhe ndikimin e saj në qëndrueshmërinë në nivel global. Ruajtja e energjisë është një faktor i rëndësishëm në zbutjen e ndryshimeve klimatike. Ndihmon zëvendësimin e burimeve jo të rinovueshme me energji të rinovueshme. Ruajtja e energjisë është shpesh zgjidhja me kosto më efektive… Continue reading Dita botërore e ruajtjes së energjisë