Mjedisi i pastër është e drejtë e njeriut

Sot është Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut.

Këshilli i OKB-së Organi kryesor i OKB-së për të drejtat e njeriut ka votuar me shumicë dërrmuese për të njohur të drejtën për një mjedis të sigurt, të pastër, të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm si një e drejtë e njeriut.

Në vitin 2021 nga OKB poashtu është caktuar një ekspert për të monitoruar të drejtat e njeriut në kontekst të emergjencës klimatike.

Njohja globale e kësaj të drejte do të ndihmojë në fuqizimin e komuniteteve lokale për të mbrojtur jetesën, shëndetin dhe kulturën e tyre kundër shkatërrimit të mjedisit dhe do të ndihmojë qeveritë të zhvillojnë ligje dhe politika më të forta dhe më koherente për mbrojtje të drejtave të njeriut.

Communitu Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

HumanRightivism

Partners in Action – PACT

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email