Obuka o izveštavanju medija o šumarstvu Kosova

Program šumarstva koji finansira Švedska ambasada, koji sprovodi FAO u bliskoj saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, organizovao je obuku o izveštavanju medija o šumarstvu kao deo izgradnje kapaciteta za polaznike da istražuju i izveštavaju o različitim problemi i najbolje prakse sa kojima se suočava šumarstvo na Kosovu Novinari iz mejnstrim medija su dobili detaljne informacije o izvorima, korišćenju i praksi šuma na Kosovu, nelegalnoj seči i trgovini drvetom, pošumljavanju i ponovnom pošumljavanju.

Među glavnim izazovima predstavljenim tokom obuke su nelegalna seča, nekažnjivost za bespravne drvoseče, nedostatak ulaganja u upravljanje šumskim resursima i nizak nivo svesti javnosti o zaštiti i korišćenju šuma.

Švedska ambasadorka na Kosovu Karin HernmarckAhlini je u svom pozdravnom govoru istakla podršku koju je Sue dia nudi za sektor šumarstva i istakla veliku ulogu koju mediji imaju u oblikovanju javnog mnjenja o održivom razvoju šuma.Ona je ohrabrila novinare da ovom sektoru daju prioritet u svom izveštavanju i da koriste stručnost FAO tima. šumarski program za dobijanje informacija tokom njihovog rada

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email