Ujedinjeni Balkan za čist vazduh

Regionalna kampanja „Ujedinjeni Balkan za čist vazduh“ sprovodi se drugu godinu zaredom, u cilju podizanja svesti građana regiona o uzrocima i posledicama zagađenja, mogućim načinima poboljšanja vazduha kvalitet i posvećenost zdravijoj životnoj sredini kroz regionalnu solidarnost.

Sagorevanje uglja je najveći pojedinačni izvor zagađenja vazduha na Zapadnom Balkanu sa svim elektranama koje vodi. Kompanije koje ih vode, a i države u regionu, ne poštuju zakone o emisiji štetnih gasova. Isto važi i za velika postrojenja za sagorevanje.

Kontinuirano korišćenje elektrana na ugalj će onemogućiti neutralnost ugljenika do 2050. godine. Pored toga, industrija će se suočiti sa finansijskim padom ako ne uspe brzo da usvoji čistije tehnologije.

Moramo da reagujemo sada, da prestanemo da koristimo ugalj da bismo imali čistiji vazduh. Na Zapadnom Balkanu više nema mesta za elektrane na ugalj i zagađujuće industrije.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email