Mentorske sesije sa NVO

U opštini Dragash / Dragaash PACT je održao mentorsku sesiju (coaching) sa organizacijom SHEA Ambienti.

Dragash / Dragaash Razmenjene su informacije o ekološkim pitanjima i efektima u oblasti eko-turizma Korišćenje elektronske platforme Environment Hub (vvv.environment-hub.org) je takođe razgovarano i objašnjeni su detalji i mogućnosti koje nudi ova platforma za izgradnju kapaciteta, kao i za zagovaranje i lobiranje u oblasti životne sredine i održivog razvoja.

Ova aktivnost se organizuje u okviru SideStep-a. projekat koji se sprovodi u okviru HumanRightivism, kojim upravlja CDF i podržava Švedska ambasada u Prištini.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email