Poboljšanje kvaliteta vazduha kroz energetsku efikasnost

Čist vazduh i održivost životne sredine su preduslov za bolji život za sve ljude.Ovaj video prikazuje podršku EU na Kosovu, kroz implementaciju energetski efikasnih škola i bolnica na Kosovu su korišćenje pare umesto nafte, fasade i prateće izolacije ovih objekata i dr.

https://www.facebook.com/111159450487881/posts/412157777054712/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email