Zhbllokimi i mundësive të reja për brezat e ardhshëm

Në përputhje me Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane, Axhenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor është këtu për të promovuar një kulturë të qëndrueshmërisë.

Të jetosh në një mjedis më të shëndetshëm do të thotë kushte më të sigurta për të gjithë dhe një ekonomi shumë më e begatë.

Zbuloni se çfarë po bën BE për ju:

https://webalkans.eu/en/together-it-s-possible/
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email