Otključavanje novih mogućnosti za buduće generacije

U skladu sa evropskim zelenim dogovorom, Zelena agenda za zapadni Balkan je tu da promoviše kulturu održivosti.

Život u zdravijem okruženju znači sigurnije uslove za sve i mnogo prosperitetniju ekonomiju.
Otkrijte šta EU radi za vas:

https://vebalkans.eu/en/together-it-s-possible/

Zhbllokimi i mundësive të reja për brezat e ardhshëm

Në përputhje me Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane, Axhenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor është këtu për të promovuar një kulturë të qëndrueshmërisë.

Të jetosh në një mjedis më të shëndetshëm do të thotë kushte më të sigurta për të gjithë dhe një ekonomi shumë më e begatë.

Zbuloni se çfarë po bën BE për ju: