Kvalitet vazduha na Kosovu u globalnom izveštaju o kvalitetu vazduha

Prema IKAir Svetskom izveštaju o kvalitetu vazduha 2019, koji je prikupio i uporedio podatke o kvalitetu vazduha iz preko 4000 globalnih gradova, Kosovo je rangirano kao 3. najzagađeniji region u svetu na listi koja je uključena u 98 država i regiona.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email