Mentorska sesija sa lokalnim NVO

Danas je u opštini Kačanik PACT održao mentorsku sesiju (koučing) u Regionalnom centru za zaštitu i promociju životne sredine – Vazduh.

Razmenjene su informacije o pitanjima životne sredine u opštini Kačan i šire, o projektima, sa posebnim naglaskom na umrežavanje, prikupljanje sredstava, pisanje projekata i upravljanje projektima i sa čime se ova igra suočava. .

Razgovarano je i na elektronskim platformama Environment Hub (www.environment-hub.org) i objašnjeni detalji i mogućnosti koje ova platforma nudi za izgradnju organizacionih kapaciteta, kao i za zagovaranje i lobiranje u oblasti životne sredine i održive životne sredine.

@humanrightivism
@communitydevelopmentfund
@swedeninkosovo
@environmenthub

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email