Na Pećkom trgu postavljen je elektronski monitor za merenje kvaliteta vazduha


Kvalitet vazduha u Peći u ponedeljak je bio loš.

Ovo je pokazao elektronski monitor za merenje kvaliteta vazduha u realnom vremenu, koji se nalazi na gradskom trgu Pećke ekološke organizacije „Let Do Do Peja“.

Ovaj merač pokazuje parametre u realnom vremenu nivoa ugljen-monoksida, sumpor-dioksida, azot-dioksida, ozona i čestica prašine u vazduhu koje oslobađaju različiti gasovi.

Na ovom elektronskom ekranu osetljivom na dodir (Touchscreen) građanin može da pročita mnoštvo informacija ne samo o kvalitetu vazduha, već i o zagađivačima vazduha, posledicama po zdravlje od zagađenja vazduha i raznim preporukama za zaštitu vazduha od zagađenja.

Inauguraciju ovog digitalnog monitora za praćenje kvaliteta vazduha pratila je grupa učenika osnovnih škola, koji su u rukama držali razne transparente sa natpisima između ostalog: „Stop zagađivanju vazduha jer zagađujemo svoje živote“, „Stop zagađivanju vazduha“ „Zaustavite zagađenje životne sredine“, „CO2 stvara ozon“, „Korišćenje bicikla zdravije od automobila“.

„Postavili smo ga ovde na gradskom trgu koji je veoma posećen, što je građanima Peći u realnom vremenu pokazalo kolika je zagađenost vazduha i šta mogu da urade da spreče zagađenje vazduha. Dakle, to nije samo informativni ekran za kvalitet vazduha u realnom vremenu, već i za svest građana za zaštitu vazduha od zagađenja“, rekao je Gent Agoli iz ekološke organizacije „Let’s Do It Peja“, pre otvaranja ovog monitor sa cenom preko 6 hiljada evra.

Ovaj monitor je instaliran u okviru projekta za podizanje institucionalne i građanske svesti o zagađivanju vazduha „Ujedinjeni za čist vazduh – Ujedinjeni za vazduh“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu i uz podršku opštine Peć.

„Neka svako od nas doprinese da koristimo što više alternativnih sredstava kretanja, poput bicikla i da više šetamo gradom i što manje koristimo vozila za kretanje po gradu. A za grejanje koristiti grejalice koje ne zagađuju vazduh“, rekao je Rajan Arapi, opštinski direktor za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Postavljanju ovog monitora u okviru projekta „Ujedinjeni za vazduh“, u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha u Peći, prethodila je sadnja sadnica prošle nedelje u dve srednje škole u ​​Peći, u javnim vrtićima i u prostorijama Opšte bolnice u Peći, kao kao i nacrt izveštaja objavljen prošlog meseca o kvalitetu vazduha u Peći i situaciji koju stvaraju različiti zagađivači vazduha.

Prema tom izveštaju, povećan je broj zagađivača vazduha u Peći i glavnih izvora zagađivanja vazduha, prema ovom izveštaju na prvom mestu je saobraćaj, kao najveći izvor zagađivanja vazduha. Zatim tu su pekare, ćevabdžinice, picerije, restorani, hoteli, kao i privatni i javni objekti, koji za grejanje koriste drva, ugalj, pelet i mazut, fabrike koje koriste korišćena ulja za grejanje, stare gume i tekstilna preduzeća. koji često spaljuju tekstil za grejanje, supstance koje su zabranjene.

U ovom nacrtu izveštaja, kao i u monitoru kvaliteta vazduha, nalaze se i preporuke za poboljšanje kvaliteta vazduha, među kojima je ugradnja filtera u dimnjake od potencijalnih zagađivača, maksimalno smanjenje upotrebe fosilnih goriva, preduzeće PPCG. inicijativa za izgradnju gradske toplane, izgradnju biciklističkih staza, zabranu registracije starih i nefiltriranih vozila, da se učini više na unapređenju kvaliteta vazduha i uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi. Zbog toga, kako su rekli predstavnici ekološke organizacije „Let’s do it Peć“, ovaj monitor i merenja kvaliteta vazduha imaju za cilj podizanje svesti građana o poboljšanju kvaliteta vazduha i svesti o zagađujućim preduzećima da ugrade filtere za prečišćavanje gasova koji se emituju u vazduh.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email