Mentorske sesije za NVO

Danas je PACT održao mentorsku sesiju (coaching) sa organizacijom Ambienti iz Dragaša.

Tokom sesija razgovaralo se o korišćenju elektronske platforme Environment Hub (vvv.environment-hub.org) i detaljima i mogućnostima koje ova platforma nudi za izgradnju organizacionih kapaciteta, kao i za zagovaranje i lobiranje u oblasti životne sredine i održivog razvoja. razvoj su objašnjeni.

Takođe su deljene informacije o razvoju projekata, sa posebnim naglaskom na prikupljanje sredstava, pisanje predloga projekata i upravljanje projektima, kao i izazove sa kojima se ova organizacija suočava.

lektronsku platformu www.environment-hub.org podržava HumanRightivism, kojom upravlja CDF Fond za razvoj zajednice, koju podržava SIDA preko Švedske ambasade u Prištini.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email