Untitled

Jezero Batlava je očišćeno, apeluje se da se voda ne zagađuje Vladavina demokratije na Kosovu SDK je organizovao akciju čišćenja oko jezera postavljanjem znakova koji nose poruke za podizanje svesti građana o očuvanju vode za piće u jezeru Batlava. SDK, kao stalno aktivan, se zalaže da kroz različite aktivnosti utiče na podizanje građanske svesti i… Continue reading Untitled

Lake Batllava is cleaned, it is appealed not to pollute the water

Rule of Democracy in Kosovo SDK has organized an activity for cleaning around the lake by placing signs that carry messages for civic awareness on the preservation of drinking water in Lake Batllava. SDK, being constantly active, is committed to through various activities to influence the increase of civic awareness and at the same time… Continue reading Lake Batllava is cleaned, it is appealed not to pollute the water

Pastrohet liqeni i Batllavës, apelohet që të mos ndotet uji

Organizata Sundimi i Demokracisë në Kosovë SDK ka organizuar aktivitet për pastrimin përreth liqenit duke vendosur edhe tabela që bartin mesazhe për vetëdijësimin qytetar ndaj ruajtjes së ujit të pijshëm në Liqenin e Batllavës. SDK, duke qenë vazhdimisht aktive, është e përkushtuar që nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme të ndikoj në rritjen e vetëdijes qytetare dhe… Continue reading Pastrohet liqeni i Batllavës, apelohet që të mos ndotet uji