Zelene javne povrsine

EC Ma Ndryshe je sprovela aktivnost za sadnju sadnica na trgu "Vrapuesja e Prizrenit".

Svrha ove aktivnosti je povećanje nivoa urbanog zelenila i stvaranje ekološki najprikladnijeg okruženja.

Prema istraživanju koje je sprovela EC Ma Ndryshe, u septembru 2020. godine, 40% stanovnika Prizrena je izjavilo da im trebaju javne zelene površine. Na osnovu nalaza istraživanja i na osnovu procene da sadnja sadnice pozitivno utiče na životnu sredinu i živa bića, EK je ocenila da je ovakva aktivnost neophodna.

EK podstiče građane na održavanje i kontinuiranu brigu o životnoj sredini.

Nastavak aktivnosti ovakvog karaktera očekuje se i narednih dana i na drugim javnim prostorima.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email