Environment Hub

Obelezava se Medunarodni Dan Ptica Selica
Povodom obeležavanja Međunarodnog dana ptica selica, albanski fotografi divljih životinja (WAPH) organizuju trodnevnu izložbu, koja će se održati u Prizrenu, od 05.11.2021 sa početkom u 13:00 časova.