Mbrojtja e mjedisit duhet të jetë qëllimi i gjithë shoqërisë, që të kemi shëndet të mirë

Është e rëndësishme që në vazhdimësi të ketë aktivitete edukuese, në veçanti për gjeneratat e reja. Organizata SDK, në kuadër të projektit “Aktivizmi qytetarë dhe institucional në përmirësimin e gjendjes për mjedis të shëndetshëm”, ka prodhuar një vido-animacion që ka për qëllim të përçoj mesazhin tek gjeneratat e reja, për rëndësinë e ruajtjes nga ndotja… Continue reading Mbrojtja e mjedisit duhet të jetë qëllimi i gjithë shoqërisë, që të kemi shëndet të mirë