Izvjestaj EU za Kosovo 2021, nalazi i zivotnoj sredini i klimatske promene

Kosovo je u ranoj fazi priprema za životnu sredinu i klimatske promene. Progress Limited je postignut tokom perioda izveštavanja, posebno u oblasti izveštavanja o životnoj sredini i praćenja kvaliteta vazduha. Da bi se uskladilo sa Zelenom agendom za ciljeve Zapadnog Balkana, Kosovo treba da poveća svoju političku posvećenost rešavanju problema degradacije životne sredine i klimatskih promena. Sve preporuke iz prethodnog izveštaja su još u toku. U narednoj godini Kosovo bi trebalo posebno:

- uspostaviti efikasan sistem monitoringa voda, objaviti podatke i preduzeti hitne i trajne mere za smanjenje zagađenja vazduha i vode;

- nastaviti sa povećanjem obuhvata prikupljanja otpada, posebno uvođenjem odvajanja otpada i reciklaže, uvesti mere cirkularne ekonomije za smanjenje otpada i efikasno rešavanje pitanja divljih deponija;

- sprovesti zakonske odredbe o odgovornosti prema životnoj sredini, šteti i kriminalu; 
primeniti princip zagađivač plaća i kreirati i započeti stalnu kampanju za podizanje svesti javnosti o zaštiti životne sredine;

- implementirati strategiju klimatskih promena i akcioni plan o klimatskim promenama, pripremiti mapu puta za usklađivanje sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan i klimatskim pravnim tekovinama, usvojiti Nacionalni energetski i klimatski plan, u skladu sa zahtevima Energetske zajednice i pristupiti izradi nacrta dugoročna strategija dekarbonizacije.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email