Obećavajuća praksa i značaj čišćenja i reciklaže

Za Svetski dan čišćenja, nevladina organizacija PACT organizuje aktivnost čišćenja i recikliranja odbačenih guma u ​​parku Germia u Prištini. Članovi nevladine organizacije PACT, uključujući volontere, prikupljali su gume bačene na ilegalnu deponiju u parku Germia. Dan ranije aktivisti su bili angažovani na raščišćavanju deponije, a sakupljačke gume su reciklirane na inovativan način ponovnim odlaganjem starih… Continue reading Obećavajuća praksa i značaj čišćenja i reciklaže

Promising practice and importance of cleaning and recycling

For World Cleanup Day, the NGO PACT organizes the activity for cleaning and recycling of discarded tires in Germia Park in Prishtina. PACT NGO members including volunteers collected tires thrown at an illegal landfill in Germia Park. A day earlier activists were engaged in clearing the landfill and the collection tires were recycled in an… Continue reading Promising practice and importance of cleaning and recycling

Praktika premtuese dhe rëndësia e pastrimit dhe riciklimit

Për Ditën Botërore të Pastrimit, OJQ PACT organizoi aktivitetin për pastrimin dhe reciklimin e gomave të hedhura në Parkun e Gërmisë në Prishtinë. Anëtarët e OJQ PACT përfshirë vullnetarët mblodhën goma tëtë hedhura në një deponi ilegale në Parkun e Gërmisë. Një ditë më herët aktivistët janë angazhuar në pastrimin e vendndodhjes së mbeturinave dhe… Continue reading Praktika premtuese dhe rëndësia e pastrimit dhe riciklimit