Predstavnici sa Kosova biraju se u Upravni odbor mreže Dinarskih parkova

Direktor Nacionalnog parka “Sharri” Bajram Kafekholli i direktor Nacionalnog parka “Proklete planine” Fatmir Morina učestvuju na Godišnjoj konferenciji parkova dinarskog luka – (Mreža zaštićenih područja Dinarida) koja se održava ove godine u Baru Crne Gore.
Ove godine konferencija mreže održava se pod motom “Zaštićena područja za novu deceniju – izazovi u budućnosti”. Jedan od glavnih ciljeva konferencije je poboljšanje komunikacije između članova mreže i jačanje saradnje za razvoj novih planova i inicijativa za budućnost.
Glavne teme konferencije ove godine su: uticaj pandemije COVID -a na zaštićena područja, proširenje dinarskog područja novim zaštićenim područjima, perspektiva zaštićenih područja u kontekstu politika Evropske unije, upravljanje posetiocima zaštićenih područja područja, praćenje vrsta sisara na području Dinarida, kao i pritisci na prirodne resurse u zaštićenim područjima ovog područja. Članovi Mreže su imali priliku da se detaljno upoznaju sa aktivnostima koje su sprovedene u prethodne dve godine.
U skladu sa Statutom dinarskih parkova, u okviru konferencije održana je Generalna skupština mreže na kojoj je izvršen izbor članova novog Upravnog odbora. U okviru izbora novih članova za Upravni odbor, Kosovo je predstavljeno sa pozicijom potpredsednika ove mreže i sa jednim članom u Tehničkom savetu Odbora.
Pored predstavnika Nacionalnog parka “Bjeshket e Nemuna” i Nacionalnog parka “Sharri”, Kosovo u ovoj mreži predstavlja i Park prirode “Germia”.
Kosovski parkovi su punopravni članovi mreže dinarskih parkova od 2014. godine. Mrežu dinarskih parkova čini 95 zaštićenih područja iz Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Srbije.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email