Predstavnici sa Kosova biraju se u Upravni odbor mreže Dinarskih parkova

Direktor Nacionalnog parka “Sharri” Bajram Kafekholli i direktor Nacionalnog parka “Proklete planine” Fatmir Morina učestvuju na Godišnjoj konferenciji parkova dinarskog luka – (Mreža zaštićenih područja Dinarida) koja se održava ove godine u Baru Crne Gore. Ove godine konferencija mreže održava se pod motom “Zaštićena područja za novu deceniju – izazovi u budućnosti”. Jedan od glavnih… Continue reading Predstavnici sa Kosova biraju se u Upravni odbor mreže Dinarskih parkova

Representatives from Kosovo are elected to the Board of Directors of the Dinaric Parks network

The Director of the National Park “Sharri” Bajram Kafexholli and the Director of the National Park “Cursed Mountains”, Fatmir Morina, are participating in the Annual Conference of Dinaric Arc Parks – (Network of Protected Areas of Dinaric), which is being held this year in the Bar of Montenegro. This year the network conference is being… Continue reading Representatives from Kosovo are elected to the Board of Directors of the Dinaric Parks network

Përfaqësues nga Kosova zgjidhen në Bordin Drejtues të rrjetit të Parqeve Dinarike

Drejtori i Parkut Kombëtare “Sharri” Bajram Kafexholli dhe Drejtori i Parkut Kombëtare “Bjeshkët e Nemuna”, Fatmir Morina, po marrin pjesë në Konferencën Vjetore të Parqeve të Harkut Dinarik – (Rrjeti i Zonave të Mbrojtura të Dinarikeve), që këtë vit po mbahet në Bar të Malit të Zi. Këtë vit konferenca e rrjetit është duke u… Continue reading Përfaqësues nga Kosova zgjidhen në Bordin Drejtues të rrjetit të Parqeve Dinarike