Veliko zagađenje iz termoelektrana na ugalj na Kosovu

Zagađenje iz termoelektrana na ugalj na Kosovu povećalo se umesto da se smanji tokom 2020. godine, prema izveštaju koji su danas objavili CEE Bankvatch Netvork i Centar za istraživanje energije i čistog vazduha (CREA), u saradnji sa Balkanskom zelenom fondacijom.

Za razliku od drugih zemalja u regionu, gde je sumpor -dioksid najveći problem, na Kosovu najveći prekršaji potiču od emisije prašine. U 2020. oni su dostigli 4,25 puta iznad zakonske granice, na 5.867 tona, što je značajno povećanje sa 5.042 tone emitovanih tokom 2018. – 2019. godine.

Podaci još nisu objavljeni. Kosovska jedinica B2 emitovala je 6,64 puta iznad dozvoljene granice, što je čini najvećim zagađivačem.

Emisije sumpora su takođe bile 1,8 puta iznad dozvoljene granice 2020. godine, sa ukupno 19.987 tona. Ovo je bio značajan porast u odnosu na 2018. godinu (14.232 tone), uprkos uporedivom broju radnih sati.

Kosovo je imalo najveće kršenje granica azotnog oksida 2020. godine, 1,65 puta više od dozvoljenog. Emisije su takođe značajno porasle tokom 2018. i 2020. godine – dostigle su 22.846 tona, skoro 3.700 tona više nego u 2018. godini.

Direktiva o velikim elektranama na sagorijevanje – direktiva EU za smanjenje emisije opasnih supstanci, prilagođena zemljama potpisnicama Ugovora o energetskoj zajednici – zakonski zahtijeva od ovih zemalja da od 2018. smanje zagađenje zraka iz svojih elektrana.

Međutim, prema izvještaju, 2020. godine 18 termoelektrana na zapadni Balkan ispuštalo je dva i po puta više sumpor-dioksida od svih 221 elektrana na ugalj u EU zajedno.

Kompletno saopštenje za javnost možete pronaći ovde.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email