Skip to content
Rrjetëzimi dhe ndërtimi i marrëdhënieve për OJQ

Objektivat të këtij doracaku shërbejnë për të kuptuar lidhjen mes marrëdhënieve ndërmjet OJQ-ve përmes shpjegimeve të detajuara si dhe matriksave të cilat shërbejnë për zhvillimin e modaliteteve të bashkëpunimit siç janë:

• Për të diskutuar mbi rëndësinë e punës së përbashkët;
• Të rishikojë llojet dhe modelet e partneriteteve, duke përfshirë
partneritetet sociale;
• Të eksplorojë zhvillimin e rrjetëzimit;
• Për të parë debatet ekzistuese rreth Partneriteteve dhe rrjetëzimi;
• Për të diskutuar përfitimet, kufizimet dhe kufizimet e mundshme të marrëdhëniet;
• Të merren parasysh çështjet e llogaridhënies dhe të ndara qeverisje;
• Për të shpaketuar dinamikën e fuqisë brenda marrëdhënieve;
• Për të kuptuar lidhjen mes marrëdhënieve të suksesshme dhe një shoqëri të fortë civile.

Kliko në foto për ta parë materialin ⇓

Networking and Relationship Building for CSOs (1)