EK sa pozivima na povećanje zelenila u gradskim javnim prostorima

EC Ma Ndrishe je realizovala performans, rešavajući zabrinutost zbog nedostatka zelenila u javnim prostorima. Ova predstava je realizovana u opštini Prizren, u opštini Priština, u opštini Peć, u opštini Đakovica, u opštini Uroševac, u opštini Gnjilane, kao i u opštini Mitrovica u saradnji sa NVO „7 umetnosti“. Iz istraživanja “Kvalitet vazduha u Prizrenu” koje je… Continue reading EK sa pozivima na povećanje zelenila u gradskim javnim prostorima

NGO EC Ma Ndryshe with calls for increased greenery in urban public spaces

EC Ma Ndryshe has realized a performance, to address as a concern the lack of greenery in public spaces. This performance was realized in the Municipality of Prizren, in the Municipality of Prishtina, in the Municipality of Peja, in the Municipality of Gjakova, in the Municipality of Ferizaj, in the Municipality of Gjilan, as well… Continue reading NGO EC Ma Ndryshe with calls for increased greenery in urban public spaces

EC me thirrje për shtim të gjelbërimit në hapësira publike urbane

EC Ma Ndryshe ka realizuar një performancë, për të adresuar si shqetësim mungesën e gjelbërimit në hapësira publike. Kjo performancë është realizuar në Komunën e Prizrenit, në Komunën e Prishtinës, në Komunën e Pejës, në Komunën e Gjakovës, në Komunën e Ferizajit, në Komunën e Gjilanit, si dhe në Komunën e Mitrovicës në bashkëpunim me… Continue reading EC me thirrje për shtim të gjelbërimit në hapësira publike urbane