Posledice krčenja šuma i potreba za pošumljavanjem

Tokom protekle dve decenije, sve veći broj naučnih dokaza sugeriše da krčenje šuma, pokrećući složenu kaskadu događaja, stvara uslove za niz smrtonosnih patogena – poput virusa Nipah i Lassa i parazita koji izazivaju malariju i lajmsku bolest – da se proširi na ljude.

Šume troše više vode od kraćih vrsta vegetacije zbog većeg isparavanja; takođe imaju niže površinsko oticanje, punjenje podzemnih voda i prinos vode.

1 ha šume dnevno ispušta oko 47 000 litara vode u obliku pare tokom procesa transpiracije, što utiče na poboljšanje klime do 60 km.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email