Pasojat e shpyllëzimit dhe nevoja për ripyllëzim

Gjatë dy dekadave të fundit, një numër i madh i dëshmive shkencore sugjerojnë se shpyllëzimi, duke shkaktuar një kaskadë komplekse të ngjarjeve, krijon kushtet për një sërë patogjenësh vdekjeprurës – siç janë viruset Nipah dhe Lassa, dhe parazitët që shkaktojnë malarien dhe sëmundjen Lyme, të cilat janë sëmundje që përhapen tek njerëzit.

Pyjet përdorin më shumë ujë sesa llojet më të shkurtra të vegjetacionit për shkak të avullimit më të lartë. Ato gjithashtu kanë rrjedhje më të ulët sipërfaqësore, rimbushje të ujërave nëntokësorë dhe rendiment më të ulët të ujit për shkak të evaporimit të ujit në ajër kryesiaht pëtmes gjetheve.

1 hektarë pyll në ditë lëshon rreth 47 000 litra ujë në formë avulli gjatë procesit të transpirimit duke ndikuar në përmirësimin e klimës deri në 60 km.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email