Përkrahje në mbrojtjen dhe regjenerimin e pyjeve të Kosovës

Communtiy Development Fund (CDF), përmes projektit HumanRightivism ka përkrahur organizatën lokale Sustainability Leadership Kosova (SLK) në organizimin e aktivitetit #MoseMerrMalin – ngjarje publike e cila shënon fillimin e lëvizjes tonë për mbrojtjen dhe regjenerimin e pyjeve të Kosovës.

Të bashkohemi si individ, biznese dhe qeveri! Të bashkohemi dhe ti mbrojmë pyjet që kanë mbetur, dhe të rigjenerojmë ato që kemi humbur. Ne mund të sigurojmë të ardhmen e shëndetshme dhe ajrin e pastër për të gjithë. Ne mund të zhvillojmë ekonominë krahas natyrës së pasur!

Communtiy Development Fund (CDF), through its HumanRightivism has supported local organisation Sustainability Leadership Kosova (SLK) in organisation of the event #MoseMerrMalin – the public event which marks the beginning of our movements for the protection and regeneration of Kosovo’s forests.

Individuals, businesses, and the government, let’s all unite! United we can protect the remaining forests, and regenerate what is lost. We can ensure a healthy future and clean air for all. We can develop the economy in tandem with an abundant natural system.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

HumanRightivism

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email