Podrška u zaštiti i obnovi šuma Kosova

Fond za razvoj Communitii (CDF) je kroz svoj HumanRightivism podržao lokalnu organizaciju Sustainabiliti Leadership Kosova (SLK) u organizaciji događaja #MoseMerrMalin – javnog događaja koji označava početak naših pokreta za zaštitu i obnavljanje šuma Kosova. Pojedinci, preduzeća i vlada, ujedinimo se svi! Ujedinjeni možemo zaštititi preostale šume i obnoviti izgubljeno. Možemo osigurati zdravu budućnost i čist… Continue reading Podrška u zaštiti i obnovi šuma Kosova

Support in the protection and regeneration of Kosovo forests

Communtiy Development Fund (CDF), through its HumanRightivism has supported local organisation Sustainability Leadership Kosova (SLK) in organisation of the event #MoseMerrMalin – the public event which marks the beginning of our movements for the protection and regeneration of Kosovo’s forests. Individuals, businesses, and the government, let’s all unite! United we can protect the remaining forests,… Continue reading Support in the protection and regeneration of Kosovo forests

Përkrahje në mbrojtjen dhe regjenerimin e pyjeve të Kosovës

Communtiy Development Fund (CDF), përmes projektit HumanRightivism ka përkrahur organizatën lokale Sustainability Leadership Kosova (SLK) në organizimin e aktivitetit #MoseMerrMalin – ngjarje publike e cila shënon fillimin e lëvizjes tonë për mbrojtjen dhe regjenerimin e pyjeve të Kosovës. Të bashkohemi si individ, biznese dhe qeveri! Të bashkohemi dhe ti mbrojmë pyjet që kanë mbetur, dhe… Continue reading Përkrahje në mbrojtjen dhe regjenerimin e pyjeve të Kosovës