Organization for the protection and regeneration of Kosovo forests

29 July, Kino ARMATA. Do you know how many forest areas we are losing every day in Kosovo? – Are you aware of what has happened to our forests in the last 20 years These are some of the questions that prompted us to research and make a deeper analysis of the state of forests… Continue reading Organization for the protection and regeneration of Kosovo forests

Organizim për mbrojtjen dhe regjenerimin e pyjeve të Kosovës

Kino ARMATA, e enjte, ora 18:00. A e dini se sa sipërfaqe pyjore jemi duke i humbur çdo ditë në Kosovë? A jeni në dijeni se çfarë ka ndodhur me pyjet tona këto 20 vitet e fundit? Këto janë disa nga pyetjet të cilat ishin shtyrje për ne të hulumtojmë dhe bëjmë një analizë më… Continue reading Organizim për mbrojtjen dhe regjenerimin e pyjeve të Kosovës