CDF mbështet pakicat në menaxhimin e deponive ilegale

Fondi për Zhvillimin e Komunitetit (CDF), përmes Projektit të Rightivizmit Njerëzor që mbështet Qendrën Evropiane për Çështje të Pakicave në Kosovë.

Komuna e Fushë Kosovës, përkatësisht Drejtoria për Shërbime Publike, vazhdimisht merret me menaxhimin e çështjeve mjedisore, posaçërisht me implementimin e projekteve në fushën e menaxhimit të mbeturinave.

Në lagjet “028” dhe “029” në Fushë-Kosovë, të cilat kryesisht janë të banuara nga komunitetet romë, ashkali dhe egjiptianë, katër deponi ilegale janë hequr, ndërsa në “Lismir” një deponi ilegale është hequr në urë dhe në rruga “Meshari” afër lumit Sitnica sasi të mëdha mbeturinash janë hequr.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

HumanRightivism

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email