The importance of greenery in urban spaces

On the second day of the #KeepItCleanAndGreen campaign PEN Peer Educatora Network is showing the importance of urban green spaces. Do you have such an urban space in your neighborhood? Community Development Fund – CDF Embassy of Sweden in Pristina HumanRightivism YCFK

Rëndësia e gjelbërimit të hapësirave urbane

Në ditën e dytë të kampanjës KeepItCleanAndGreen, PEN Peer Educators Network ofron informata për rëndësinë e gjelbërimit të hapësirave urbane. A ke ti një hapësirë të tillë urbane në lagjen tënde? Community Development Fund – CDF Embassy of Sweden in Pristina HumanRightivism PEN Peer Educators Network