Riciklimi i qelqit në Kosovë

Ekonomia qarkore në hapat e parë të zhvillimit.

Kosovo Glass Recycling dhe EcoZ shëndërrojnë mbetjet e qelqit në produkte të reja-të ripërdorshme, duke larguar nga deponitë qindra ton mbetje.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email