GreenTalk – diskutim mbi zhvillimin e qëndrueshëm, sfidat dhe mundësitë në Kosovë

“Respekti dhe kujdesi ndaj planetit, duhet të mësohet që në fëmijëri, në familje e në shkollë, njëkohësisht me respektin dhe kujdesin ndaj qenieve njerëzore. Vetëm përmes edukimit të hershëm, mund të sigurohet suksesi afatgjatë” – 𝑩𝒍𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑽𝒖𝒍𝒂 – 𝑹𝒊𝒛𝒗𝒂𝒏𝒐𝒍𝒍𝒊, 𝑨𝒓𝒌𝒊𝒕𝒆𝒌𝒕𝒆 – 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔𝒉𝒆 𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒏ë 𝑼𝑩𝑻

GreenTalk organizohet nga Balkan Green Foundation dhe shërben për të stimuluar diskutim mbi zhvillimin e qëndrueshëm, si dhe sfidat dhe mundësitë në Kosovë në këtë fushë. Ky edicion i dytë i platformës mbështetet nga Heinrich-Boll-Stifung.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email