Volonteri u akciji čišćenja naselja “Bajram Curri”

EC Ma Ndrishe sprovela je sledeću akciju čišćenja pridruživši se inicijativi stanovnika naselja „Bajram Curri“ u Prizrenu. Pored stanovnika, mobilisane su i razne društvene grupe, stanovnici i škola fudbala „Lidhja e Prizrenit“. Takođe, regionalna kompanija za otpad „EKO Region“ pomogla je u konačnom prikupljanju prikupljenog otpada. Ova akcija, kao primer osnovnog aktivizma, ima za cilj… Continue reading Volonteri u akciji čišćenja naselja “Bajram Curri”

Volunteers in action for cleaning the neighborhood “Bajram Curri”

EC Ma Ndryshe has carried out the next cleaning action by joining the initiative of the residents of the neighborhood “Bajram Curri” in Prizren. In addition to residents, various community groups, residents and the football school “Lidhja e Prizrenit” have been mobilized. Also, the regional waste company “EKO Region” has assisted in the final collection… Continue reading Volunteers in action for cleaning the neighborhood “Bajram Curri”

Vullnetarët në aksion për pastrimin e lagjes “Bajram Curri”

EC Ma Ndryshe ka realizuar aksionin e radhës të pastrimit duke iu bashkuar iniciativës së banorëve të lagjes “Bajram Curri” në Prizren. Pos banorëve, është bërë mobilizimi i grupeve të ndryshme të komunitetit, banorëve dhe shkollës së futbollit “Lidhja e Prizrenit”. Gjithashtu, kompania rajonale e mbeturinave “EKO Regjioni” ka asistuar në grumbullimin final të mbeturinave… Continue reading Vullnetarët në aksion për pastrimin e lagjes “Bajram Curri”

Obeležavanje Dana Drinija 2021

Najlepši trenuci tinejdžeri su doživeli tokom proslave Dana Drinija 2021. Imali su priliku da nauče kako se slika i kako se lovi riba. Takođe su iskusili plovidbu brodom i vožnju biciklom uz Drini, istovremeno vodeći računa o održavanju čistoće reke kroz akciju čišćenja. „Let’s Do It Peja“ na Kosovu i „Alpin“ iz Albanije, uz podršku… Continue reading Obeležavanje Dana Drinija 2021

Drini Day 2021 is celebrated

Most beautiful moments teens have experiened during the celebration of Drini Day 2021. They had the opportunity to learn how to paint and how to catch fish. Also they experienced sailing with a boat and biking alongside Drini while making sure to keep the river clean through a celaning action. “Let’s Do It Peja” in… Continue reading Drini Day 2021 is celebrated

Shënohet dita e Drinit 2021

“Let’s Do It Peja” nga Kosovë dhe “Alpin” nga Shqipëria me mbështetje nga “Drin Corda”, organizuan aktivitete për të shënuar Ditën e Drinit 2021. Momentet më të bukura që adoleshentët kanë përjetuar gjatë festimit të Ditës së Drinit 2021. Ata patën mundësinë të mësojnë se si të pikturojnë dhe si të peshkojnë. Gjithashtu ata përjetuan… Continue reading Shënohet dita e Drinit 2021