Green talk – održivi razvoj na opštinskom nivou

Ovog petka biće obeleženo pokretanje drugog govora u okviru platforme # GreenTalk, gde ćemo kao govornika imati gradonačelnika opštine Kamenica, gospodina Kendrona Kastratija, koji će predstaviti svoj rad i svoju viziju o unapređenju prakse i politike prema održivi razvoj na opštinskom nivou. Pripremite se za gledanje govora sutra od 18:30 na televizijskom kanalu KTV, dostupan… Continue reading Green talk – održivi razvoj na opštinskom nivou

Green talk – sustainable development at the municipal level

This Friday will mark the launch of the second speech within the platform #GreenTalk, where as a speaker we will have the Mayor of Kamenica Municipality, Mr. Qëndron Kastrati, who will unveil his work and his vision on the advancement of practices and policies towards sustainable development at the municipal level. Tune in to watch… Continue reading Green talk – sustainable development at the municipal level

Green talk – zhvillimi i qëndrueshëm në nivel komunal

Këtë të premte do të bëhet lansimi i fjalimit të dytë në kuadër të platformës #GreenTalk, ku si folës do të kemi Kryetarin e Komuna e Kamenicës – Faqja Zyrtare, Z. Qëndron Kastrati, i cili do të shpalos punën si dhe vizionin e tij mbi avancimin e praktikave dhe politikave drejt zhvillimit të qëndrueshëm në… Continue reading Green talk – zhvillimi i qëndrueshëm në nivel komunal