Çfarë është bujqësia rigjeneruese dhe pse ka rëndësi

Mirësevini në të ardhmen, pasi bujqësia rigjeneruese do të zgjidhë shumë probleme në të njëjtën kohë. Lëvizja vjen me bukurinë e lejimit të natyrës të bëjë punën e saj. Mëposhtë është një udhëzues mjaft gjithëpërfshirës i parimeve të tij dhe organizatave frymëzuese që drejtojnë këtë praktikë të qëndrueshme.

Duke shkuar në një vit dhe dekadë të re, jam i sigurt që keni shumë në mendjen tuaj. A jeni i shqetësuar me popullatën e bletëve? A jeni të frikësuar nga zjarret në të gjithë Australinë? A jeni i sëmurë nga ndotja e burimeve tona të çmuara të ujit? Ju mund të habiteni që bujqësia ka një aftësi të jashtëzakonshme për të zgjidhur shumë nga këto çështje. Por, nuk ka hyrë plotësisht në rrjedhën kryesore. Vjen me një emër që mbase nuk e keni njohur: bujqësia rigjeneruese.

Çfarë është Bujqësia Rigjeneruese?
Me sa e shoh, pjesa më e madhe e të kuptuarit të botës për bujqësinë është e kufizuar në dy gjykata: bujqësia konvencionale dhe bujqësia organike. Bujqësia rigjeneruese nuk është as bujqësi ekskluzivisht organike, dhe as nuk është plotësisht e natyrës konvencionale. Ndërsa parimet kryesore të bujqësisë organike janë të mbajnë procesin e rritjes sa më natyral që të jetë e mundur duke përjashtuar përdorimin e pesticideve dhe OMGJ-ve, dhe qëllimi i bujqësisë konvencionale është të maksimizojë rendimentin përmes përdorimit të plehut sintetik dhe teknologjisë, fokusi i bujqësisë rigjeneruese është në tokë dhe bashkëpunon me natyrën Qëllimi është të krijojmë një fermë produktive dhe një ekosistem të lulëzuar në të njëjtën kohë. Siç i shpjegova një herë një fermeri të hutuar, “ka të bëjë me lejimin e natyrës të bëjë punën për ne”.

Efekti i praktikimit të bujqësisë rigjeneruese është ai që rikthen shëndetin e tokës. Për fermerët, kjo nënkupton rendimente më të mëdha, qëndrueshmëri të tokave ndaj streseve të ndryshme (thatësira dhe lagështi e tepërt), ulje e nevojës për kosto të jashtme të inputeve (plehrave dhe pesticideve) dhe rritje të fitimeve. Për konsumatorët, rritjet në shëndetin e tokës çojnë në ushqime më të dendura me lëndë ushqyese, një mjedis miqësor për pjalmuesin, habitate të botës së egër, kontroll të erozionit, kontroll të rrjedhjes së ndotjes dhe sekuestrim të karbonit përmes fotosintezës, duke ndihmuar kështu të ndryshojmë ndryshimin e klimës. Me pak fjalë, zgjidh të gjitha problemet e botës!

Në shumë mënyra, ne jemi duke rikuperuar parimet që u hodhën poshtë revolucionit të bujqësisë industriale dhe duke i integruar ato brenda sistemeve që kemi zhvilluar gjatë tetëdhjetë viteve të fundit. Me fjalë të tjera, bujqësia rigjeneruese nuk është një refuzim i bujqësisë konvencionale ose organike, por një përmbushje më e thellë e sistemeve të tyre. Mos harroni atë frazë, “dëgjoni pleqtë tuaj?” Po, mirë rezulton, kjo është në të vërtetë e vërtetë.

Ndërsa ka disa argumente mbi atë që do të thotë posaçërisht bujqësia rigjeneruese, bujqësia rigjeneruese tenton të drejtohet nga pesë parime themelore:

Lërimi minimal i tokës
Mirëmbajtja e mbetjeve në tokë
Vendosja e rrënjëve të gjalla
Diversiteti i të korrave
Integrimi i bagëtive

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email