Kapaciteti i instaluar i energjisë solare në Kosovë në fund të vitit 2020 ishte 20.9 megavat

Sipas raportit të fundit ‘Sigura e Furnizimit me Energji Elektrike në Kosovë: Vlerësimi i gjeneruesve fotovoltaik në Kosovë’ të përgatitur nga DT Global për USAID në Kosovë, kapaciteti total i instaluar i energjisë solare fotovoltaike në fund të vitit 2020 është 20.9 megavat. Kur konvertohet në energji, ky kapacitet përfaqëson një pjesë modeste prej 0.04%… Continue reading Kapaciteti i instaluar i energjisë solare në Kosovë në fund të vitit 2020 ishte 20.9 megavat