Skip to content
Trajnim - edukimi për të drejtat mjedisore

Community Development Fund (CDF), përmes projektit HumanRightivism përkrah organizatën Reconciliation Empowering Communities në zbatimin e trajnimit mbi “Edukimi për të drejtat mjedisore”

Pjesëmarrësit gjatë ligjërimit mësuan më shumë rreth mbrojtjes së mjedisit, aktivizimin dhe problemeve mjedisore.

HumanRightivism
Embassy of Sweden in Pristina
Community Development Fund