Trajnim – edukimi për të drejtat mjedisore

Community Development Fund (CDF), përmes projektit HumanRightivism përkrah organizatën Reconciliation Empowering Communities në zbatimin e trajnimit mbi “Edukimi për të drejtat mjedisore”

Pjesëmarrësit gjatë ligjërimit mësuan më shumë rreth mbrojtjes së mjedisit, aktivizimin dhe problemeve mjedisore.

HumanRightivism
Embassy of Sweden in Pristina
Community Development Fund

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email