Kamp/trajnim 3 ditor për mbrojtjen e mjedisit

Projekti “Youth Care for Kosovo” ka hapur aplikimin për t’u angazhuar në 𝐤𝐚𝐦𝐩𝐢𝐧/𝐭𝐫𝐚𝐣𝐧𝐢𝐦𝐢𝐧 𝟑 𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 mbi mbrotjen e mjedisit si dhe në projektin “YCFK” për aktivist/vullnetarë mjedisorë nga 5 komuna: 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢𝐧ë, 𝐎𝐛𝐢𝐥𝐢𝐪, 𝐇𝐚𝐧𝐢 𝐢 𝐄𝐥𝐞𝐳𝐢𝐭, 𝐅𝐮𝐬𝐡ē 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯ë 𝐝𝐡𝐞 𝐃𝐫𝐞𝐧𝐚𝐬.

A𝐟𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦: 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐣, 𝟐𝟎𝟐𝟏
𝐏𝐞𝐫𝐢𝐮𝐝𝐡𝐚 𝐞 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐳𝐡𝐢𝐦𝐢𝐭: 𝐪𝐞𝐫𝐬𝐡𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏 – 𝐝𝐡𝐣𝐞𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑.

Për më shumë informata dhe për të aplikuar, klikoni më poshtë:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email