Zhvillimi i çiklizmit në Kosovë

Në kuadër të fushatës “Rrugë për biçikleta” mbi zhvillimin dhe promovimin e çiklizmit dje u mbajt seminari online “Zhvillimi i çiklizmit në Kosovë”.

Në seminar morrën pjesë ekspert të komunikacionit dhe planifikimit urban nga shtatë komunat më të mëdha të Kosovës, përfaqësues të nivelit qendror dhe avokatët Merakli t’Biciklave. Seminari u drejtua nga eksperti për siguri Z. Ceri Woolsgrove nga Federata Evropiane e Çiklizmit dhe organizata KADC.

Qëllimi i seminarit është siguria në rrugë, ngritja e investimeve për zhvillimin e infrastrukturës së çiklizmit në komuna dhe promovimi i transportit të qëndrueshëm alternativ.

Federata Evropiane e Çiklizmit prezentoi një pjesë të Programit për Ciklizëm më të Sigurt i cili paraqet praktikat më të mira nga zhvillimi i çiklizmit të sigurt në Holandë dhe Danimarkë.

Në seminar u diskutua edhe mbi sfidat dhe zhvillimin e infrastrukturës në secilën komunë, legjislacionin aktual, planet e mobilitetit të qëndrueshëm dhe nevojën për ngritjen e vetëdijes në nivel qendror.
Rekomandimet nga takimi do të shërbejnë për adresim të nevojave për zhvillimin dhe promovimin e çiklizmit në vend.

Përmes zhvillimit të çiklizmit do të ulet ndotja e ajrit dhe do të krijohen kushtet për një jetë urbane të shëndetshme.

.

Kamp/trajnim 3 ditor për mbrojtjen e mjedisit

Projekti “Youth Care for Kosovo” ka hapur aplikimin për t’u angazhuar në 𝐤𝐚𝐦𝐩𝐢𝐧/𝐭𝐫𝐚𝐣𝐧𝐢𝐦𝐢𝐧 𝟑 𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 mbi mbrotjen e mjedisit si dhe në projektin “YCFK” për aktivist/vullnetarë mjedisorë nga 5 komuna: 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢𝐧ë, 𝐎𝐛𝐢𝐥𝐢𝐪, 𝐇𝐚𝐧𝐢 𝐢 𝐄𝐥𝐞𝐳𝐢𝐭, 𝐅𝐮𝐬𝐡ē 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯ë 𝐝𝐡𝐞 𝐃𝐫𝐞𝐧𝐚𝐬.

A𝐟𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦: 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐣, 𝟐𝟎𝟐𝟏
𝐏𝐞𝐫𝐢𝐮𝐝𝐡𝐚 𝐞 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐳𝐡𝐢𝐦𝐢𝐭: 𝐪𝐞𝐫𝐬𝐡𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏 – 𝐝𝐡𝐣𝐞𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑.

Për më shumë informata dhe për të aplikuar, klikoni më poshtë: