Let’s Clean Kosovo!

On May 22, be part of the people who love the good of nature! Let’s Clean Kosovo, again this year, comes to mobilize citizens in cleaning actions (and not only), to remove as much waste as possible and thus convey the message of protecting the environment from pollution. This time, we invite you, challenging each… Continue reading Let’s Clean Kosovo!

Očistimo Kosovo!

22. maja budite deo ljudi koji vole dobro prirode! Očistimo Kosovo, i ove godine dolazi da mobiliše građane u akcijama čišćenja (i ne samo), da ukloni što više otpada i tako prenese poruku zaštite životne sredine od zagađenja. Ovog puta vas pozivamo, izazivajući svakog od vas, da postanete deo akcije Očistimo Brezovicu, da se ujedinimo… Continue reading Očistimo Kosovo!

Ta Pastrojmë Kosovën!

Më 22 Maj, bëhu pjesë e njerëzve të cilët ja duan të mirën natyrës! Ta Pastrojmë Kosovën, edhe këtë vit, vjen për të mobilizuar qytetarët në aksione të pastrimit (dhe jo vetëm), për të larguar sa më shumë mbeturina dhe në këtë mënyrë të përçojnë mesazhin për ruajtjen e mjedisit nga ndotja. Këtë herë, ju… Continue reading Ta Pastrojmë Kosovën!