Proizvodnja obnovljive energije na Kosovu

Radovi se nastavljaju pojačanim intenzitetom u selu Bajgora u Mitrovici. Juče je u Bajgori postavljena prva turbina u projekat snage 105 megavata energetskog parka vetra.Prva turbina koja će se koristiti za projekat kosovsko-nemačko-izraelske kompanije „SOVI Kosovo“ za izgradnju parka energije od 105 megavata vetra u Bajgori u Mitrovici, koji finansira EBRD, već je na poziciji.… Continue reading Proizvodnja obnovljive energije na Kosovu

Renewable energy generation in Kosovo

The works are continuing with increased intensity in the village of Bajgora in Mitrovica. Yesterday, in Bajgora, the first turbine was installed in the 105-megawatt project of the wind energy park.The first turbine that will be used for the project of the Kosovo-German-Israeli company ‘SOWI Kosovo’ for the construction of a 105-megawatt wind energy park… Continue reading Renewable energy generation in Kosovo

Gjenerimi i energjisë së ripërtërishme në Kosovë

Punimet janë duke vazhduar me një intensitet të shtuar në fshatin Bajgorë të Mitrovicës. Gjatë ditës së djeshme, në Bajgorë është bërë vendosja e turbinës së parë në projektin 105-megavatësh të parkut të energjisë me erë. Tashmë veçse është pozicioniar turbina e parë që do përdoret për projektin e ndërmarrjes Kosovare – Gjermane – Izraelite… Continue reading Gjenerimi i energjisë së ripërtërishme në Kosovë