Pellgu i Drinit

Pellgu i Drinit ndodhet në jug-lindje të Gadishullit Ballkanik me trupa ujorë dhe ujëmbledhës të shpërndarë në të gjithë Shqipërinë, Greqinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Ai përfshin nën-pellgjet e lumenjve Drini i Zi, Drini i Bardhë, Drin dhe Buna / Bojana, të liqeneve të Prespës, Ohrit dhe Skadarit / Shkodrës, ujëmbajtësit themelorë dhe zonës fqinje bregdetare dhe detare.

Zona e përgjithshme gjeografike e pellgut të Drinit është 20,361 km2. Pellgu karakterizohet kryesisht nga relievi malor, majat më të larta të të cilave janë Alpet Dinarike në mbi 2500 m mbi nivelin e detit, si dhe toka e rrafshët përreth zonës bregdetare të pellgut në Shqipëri.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email