Svetski dan ptica selica obeležava se postavljanjem drvenih gnezda ptica

EC Ma Ndrishe je 10. maja obeležila Svetski dan ptica selica ptica postavljanjem nekoliko drvenih gnezda ptica u gradskom parku Đakovica. Ove lože su izgrađene i postavljene zajedno sa volonterima KVRL (Lokalni omladinski akcioni savet).

Svrha ove aktivnosti je da doprinese stvaranju pogodnih uslova i zaštiti staništa ovih vrsta. Kuće za ptice su od posebne važnosti jer pružaju sigurno mesto za ptice da sagrade svoja gnezda, štiteći ih od vremenskih nepogoda i predatora.

Ptice igraju dinamičnu ulogu u funkcionisanju i održavanju ekosistema. Ekološki značaj ptica naglašen je u mnogim oblastima. Oni služe kao sredstva za suzbijanje štetočina. Pošto se ptice hrane insektima, pomažu u uklanjanju neželjenih štetočina i smanjuju potrebu za upotrebom štetnih pesticida.
S druge strane, veliki doprinos ptica je i očuvanje biljaka. Nakon što jedu biljke, drže seme u crevima i skladište ga na novim mestima, doprinoseći širenju flore.

Kako se sve više suočavamo sa gubitkom staništa i smanjenjem mesta za gnežđenje ptica, smatra se neophodnim sprovesti takvu inicijativu, nadajući se da će ovo preneti poruku građanima i institucijama da povećaju brigu o ovim važnim kategorijama ekosistema.

HumanRightivism
Embassy of Sweden in Pristina
Community Development Fund – CDF
EC Ma Ndryshe

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email