Si funksionon cikli jetësor i një pylli të qëndrueshëm?

Faza 1. Fidanet rriten në serra derisa të jenë aq të forta sa të rriten në pyje.
Faza 2. Në moshën pesë vjeç fidanët transportohen nga shtëpitë e gjelbërta ku ato janë rritur nga farat.
Faza 3. Në moshën dhjetë vjeç, pemët janë tani në mjedisin e tyre natyror dhe çdo pesë vjet ato hollohen, duke u dhënë mundësinë pemëve të tjerë të bëjnë përparim në zonë.
Faza 4. Pas njëzet e pesë viteve të rritjes, pemët janë pothuajse gati për prerje. Rritja e tyre do të monitorohet me kujdes dhe midis njëzet e pesë dhe tridhjetë vjet, ata po i afrohen kohës për prerjen.
Faza 5. Pas tridhjetë vjetësh, pemët priten dhe drutë dërgohen në përpunim. Zona e lënë nga pemët është e hapur për mbjelljen e fidanëve dhe cikli fillon përsëri.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

HumanRightivism

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email