Përkrahet Shoqata Agricultural Recovery REB në fushën e mbrotjës së mjedisit

Community Development Fund – përmes projektit HumanRightivism ka vazhduar duke përkrahur Shoqatën Agricultural Recovery-REB në fushën e mbrotjës së ambientit. Përveç trajnimit dhe ndërgjegjësimit të rinjve për të vepruar në mbrojtjen e mjedisit, është bere dhe formimin i grupit aktiv i të rinjeve në komunën e Suharekës për mbrojtjen e mjedisit.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

HumanRightivism

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email