Ta ruajmë mjedisin

Community Development Fund përmes projektit HumanRightivism sot ka përkrahur ‘Klubin Alpin’ në zbatimin e trajnimit mbi mbrotjen e ambientit.

Gjatë ligjeratës është disktuar vetëdijësimi dhe veprimet që duhen të merren në mbrotjen e ambientit.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

HumanRightivism

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email