Community Development Fund – përmes projektit HumanRightivism sot shënoi Ditën e Tokës

Në shënimin e Ditës së Tokës, CDF ka mbështetur organizatat mjedisore ‘Ec Ma Ndryshe’ në Prizren dhe ‘Agricultural Recovery-REB’ nga Suhareka në zbatimin e aktiviteteve ambinetore.

Qëllimi i këtyre aktiviteteve ishte ngritja e vetëdijes për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit.

Community Development Fund- through the HumanRightivism project today marked Earth Day.

In marking Earth Day, CDF has supported environmental organizations ‘Ec Ma Ndryshe’ in Prizren and ‘Agricultural Recovery-REB’ from Suhareka in implementing environmental activities.

The aim of these activities was to raise awareness on the protection and improvement of the environment.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

HumanRightivism

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email