Kurti: Treba napraviti zakonodavni paket za zaštitu životne sredine

Premijer Kosova Albin Kurti pridružio se kampanji „Reci ne plastičnim kesama“ i dobio je od udruženja „HANDIKOS“ štrajk za višekratnu upotrebu koji rade osobe sa invaliditetom. Na trgu “Skenderbeu” u Prištini, gde ljudi sa invaliditetom stoje da promovišu kampanju, Kurti je rekao da za te ljude postoji potreba za institucionalnom odgovornošću i socijalnom svešću, ali… Continue reading Kurti: Treba napraviti zakonodavni paket za zaštitu životne sredine

Kurti: A legislative package should be made for the protection of the environment

The Prime Minister of Kosovo, Albin Kurti has joined the campaign “Say no to plastic bags” and has received from the association “HANDIKOS” reusable strike worked by people with disabilities. In “Skënderbeu” square in Prishtina, where people with disabilities are standing to promote the campaign, Kurti said that there is a need for institutional responsibility… Continue reading Kurti: A legislative package should be made for the protection of the environment

Kurti: Duhet të bëhet një pako legjislative për mbrojtjen e ambientit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti i është bashkuar fushatës “Thuaj jo qeseve të plastikës” dhe ka pranuar nga shoqata “HANDIKOS” strajcë të ripërdorshme të punuar nga personat me aftësi të kufizuara. Në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, ku po qëndrojnë personat me aftësi të kufizuara për të promovuar kampanjën, Kurti ka thënë se ekziston nevoja për… Continue reading Kurti: Duhet të bëhet një pako legjislative për mbrojtjen e ambientit