Prizren, prva opština sa „osmatračkim mestima“

Prizren će sada imati novu turističku ponudu, „Pogled na tačku“, odakle će građani i turisti moći da vide i uživaju u prirodnim lepotama i najlepšem mestu. Gradonačelnik Prizrena, Mitaher Haskuka, zajedno sa direktorom Direkcije za turizam i ekonomski razvoj, Sevil Kazaz, danas je svečano otvorio turističku ponudu „Osmatračnica“, postavljenu u blizini sela Jablanica i Pouska.… Continue reading Prizren, prva opština sa „osmatračkim mestima“

Prizren, the first municipality with ‘Observation Points’

Prizren, will now have a new tourist offer, “View Point”, from where citizens and tourists can see and enjoy the natural beauty and the most beautiful place. The Mayor of Prizren, Mytaher Haskuka together with the director of the Directorate of Tourism and Economic Development, Sevil Kazaz today inaugurated the tourist offer “Observation Point”, installed… Continue reading Prizren, the first municipality with ‘Observation Points’

Prizreni, komuna e parë me ‘Pikë Vrojtuese’

Prizreni, tanimë do ketë edhe një ofertë të re turistike, “Pikën Vrojtuese” (View Point), nga ku qytetarët dhe turistët mund t’i shikojnë e t’i shijojnë bukuritë natyrore e më të bukurit vend. Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka së bashku me drejtoreshën e Drejtorisë së Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik, Sevil Kazaz sot kanë bërë… Continue reading Prizreni, komuna e parë me ‘Pikë Vrojtuese’