INDEP Publishes the Policy Analysis “The Recovery is Green – Renewable Energy Challenges and Opportunities Policy Analysis”

Institute for Development Policy (INDEP) calls on Kosovo’s institutions to lead the way towards Green Recovery, starting with large investments in the renewable energy sector through its revised/expanded Economic Recovery package. Through this analysis, INDEP provides an overview of the challenges and opportunities for the promotion and investments in the renewable sector, as well as… Continue reading INDEP Publishes the Policy Analysis “The Recovery is Green – Renewable Energy Challenges and Opportunities Policy Analysis”

Rimëkëmbja është e gjelbër – Sfidat dhe mundësitë për energjinë e ripërtëritshme

INDEP Publikon Analizën e Politikave me titull “Rimëkëmbja është e gjelbër – Sfidat dhe mundësitë për energjinë e ripërtëritshme” Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) bën thirrje që institucionet e Kosovës të ndërtojnë rrugën drejt Rimëkëmbjes së Gjelbër, duke filluar me investime të mëdha në sektorin e energjisë së ripërtërishme përmes pakos së Rimëkëmbjes Ekonomike. Përmes… Continue reading Rimëkëmbja është e gjelbër – Sfidat dhe mundësitë për energjinë e ripërtëritshme